• Frostsikring med skumglassgranulat: forsøk på fv. 133 i Sigdal i 1998 

      Voldseth, Svein; Refsdal, Geir; Statens vegvesen Buskerud (Laboratorieserien;103, Research report, 2000-04)
      Rapporten omhandler frostsikring med skumglassgranulat på fv. 133 i Sigdal, Buskerud, høsten 1998. Dette er en veg som har mye telehiv. Frostsikringen er utført på 4 delstrekninger på tilsammen 205 m. Frostsikringen er ...