• Anleggsvirksomhet og påvirkning på bekkesystemer 

   Næss, Isabel Stubberud (Master thesis, 2013-05-15)
   Seks vassdrag har blitt studert med tanke på å finne ut hvordan og hvor mye vegarbeid påvirker nærliggende bekkesystemer. Det gjelder Ørbekken, Brøhaug og Labbelva med anleggsarbeid og Augla, Lauvåa og Skurdalsåa uten ...
  • Brannsikringsfibre : potensielle spredningsveier til omliggende miljø og tiltak mot spredning 

   Vikan, Hedda; Nyembwe, Kalambayi Rodrigue (Statens vegvesens rapporter;140, Report, 2013-04-19)
   Mikro polypropylenfiber tilsettes sprøytebetong for å sikre mot eksplosiv betongavskalling under brann. Under sprøyting av betong vil en andel brannsikringsfibre virvles opp i lufta. Disse er svært finpartikulære og utgjør ...
  • Effekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet : Status og litteraturstudium 

   Danner, Tobias; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;652, Report, 2016-09)
   Bruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til ...
  • pH-regulering av tunneldrivevann med CO2-gass : prinsipper og eksempler 

   Torp, Malin; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;244, Report, 2013-09-24)
   Rapporten tar for seg kjemiske og tekniske prinsipper for regulering av alkalisk tunneldrivevann ved hjelp av CO2-gass. Eventuelle uheldige effekter av CO2-gass for vannmiljøet diskuteres. Metoden blir sammenlignet med ...