• Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : vegtunnelers oppetid 

   M. Johansen, Johnny; Holen, Åsmund; ViaNova (Statens vegvesens rapporter;143, Report, 2012-08-15)
   Rapporten dokumenterer resultater fra analyse av stengetider og oppetider for vegtunneler bygd etter tradisjonell utførelse iht håndbok 021 Vegtunneler sammenholdt med utførelse med helstøpt tunnelhvelv. Formålet med ...
  • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

   Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
   Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...
  • Smart mobilitet - veiledning og tiltak 

   ViaNova (Statens vegvesens rapporter;584, Report, 2021-02)
   Veilederen gir en innføring i smart mobilitet, i tillegg til støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester for smart mobilitet i norske byer.
  • Smart mobilitet, likhet og interoperable tjenester 

   ViaNova (Statens vegvesens rapporter;631, Report, 2020-04)
   Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet med smart og bærekraftig mobilitet både nasjonalt og internasjonalt og belyser behovet for likhet, felles standarder og interoperabilitet.