• Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ITS for vegtunneler 

   ViaNova Plan; Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;157, Report, 2012-08-21)
   Rapporten dokumenterer resultater fra vurderinger av bruk av ITS-tiltak for vegtunneler. Formålet med analysen er å gi et bidrag til vurdering av ITS-tiltak for vegtunneler i forbindelse med utvikling av ny byggestrategi ...
  • Klimaets påvirkning på tilstandsutvikling for vegdekker - E136 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan; Trafikk AS (TØI rapport;2599, Report, 2010-06-08)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Vurdering av EDB-system for beregning av nedbrytning av veg 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan; Trafikk AS (TØI rapport;2520, Report, 2007-12-15)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for Planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...