• Evaluering av sykkelveginspeksjoner 

      VISTA Utredning AS (TØI rapport;, Report, 2010-05-20)
      Statens vegvesen Vegdirektoratet har evaluert bruken av sykkelveginspeksjoner. Evalueringen er gjennomført ved bruk av enkle spørreskjema til alle medlemmer av Sykkelbynettverket (64), inkludert de 5 regionene i Statens ...