• 3D- Finland: Studietur 18.-21. september 2017 

      Våge, Odd Rune; Aase, Geir Johan; Ness, Silje Margit (Report, 2017-09)
      Denne rapporten innheld synfaringar og møte med ulike prosjekteringsbedrifter og vegprosjekt som er prosjektert i 3D. Etter å ha søkt om reisestipend fekk vegplanleggjarar frå Leikanger, Geir Johan Aase, Odd Rune Våge og ...