• Dimensjonering av gangbru i betong, Dragvollbrua, Trondheim kommune 

   Ulfsnes, Magnus Sæther; Hoftun, Daniel Børmark; Arnesen, Nils Fredrik (Bachelor thesis, 2016)
   Oppgaven går ut på å dimensjonere en gangbru i betong. Brua spenner over Jonsvannsveien like ved Dragvoll. Prosjektgruppa skal beregne alle laster og lastkombinasjoner. Kreftene fra disse lastene danner grunnlaget for ...
  • Dimensjonering av gangbru i betong, Dragvollbrua, Trondheim kommune 

   Ulfsnes, Magnus Sæther; Hoftun, Daniel Børmark; Arnesen, Nils Fredrik (Bachelor thesis, 2016)
   Oppgaven går ut på å dimensjonere en gangbru i betong. Brua spenner over Jonsvannsveien like ved Dragvoll. Prosjektgruppa skal beregne alle laster og lastkombinasjoner. Kreftene fra disse lastene danner grunnlaget for ...