• Nedre Bjørdalsbrune bru 

      Turøy, Linn Røssland; Hove, Kristoffer; Hegvold, Terje (Bachelor thesis, 2015)
      Denne rapporten omhandler prosjektering av en slakkarmert ettspenns bjelkeplatebru i betong på 23 meter. Alle dimensjoneringer og beregninger ble gjort i henhold til Eurokoder og veiledninger gitt av Statens vegvesen. ...