• Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2016 

      Olsen, Roar; Trond, Harborg (Statens vegvesens rapporter;607, Report, 2017-07)
      1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2016, og viser utviklingstrekk for perioden ...