• Effekter av nedleggelse av bomringen i Trondheim : bomringen 12 måneder etter 

   Welde, Morten; Tretvik, Terje; Meland, Solveig (Teknologirapport;2502, Research report, 2008-02-01)
   Bompengeinnkrevingen i Trondheim ble avsluttet ved årsskiftet 2005/2006 etter at ordningen hadde vært i drift siden 1. oktober 1991. - Denne delrapporten dokumenterer resultater fra prosjektet "Samfunnsøkonomiske effekter ...
  • Forklaringer på transportmiddelbruk – Casestudie sykkel 

   Tretvik, Terje (TØI rapport;SINTEF A7057, Report, 2008-06-26)
   Undersøkelsen som dokumenteres i denne rapporten inngår i Vegdirektoratets Etatsprosjekt Miljøvennlig bytransport, og tar for seg årsaker til variasjon i transportmiddelbruken med spesiell fokus på sykling. Delprosjekt 1 ...