• Estimering av forurensning i tunnel og tunnelvaskevann 

   Torp, Malin; Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;99, Report, 2013-11)
   Det er laget en oversikt over 74 tunneler i Region øst med og uten rensing av tunnelvaskevann. 58 (78 %) av tunnelene har ikke noen form for vannrensing. Rapporten viser også estimert forurensning fra tunnelene. Hensikten ...
  • pH-regulering av tunneldrivevann med CO2-gass : prinsipper og eksempler 

   Torp, Malin; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;244, Report, 2013-09-24)
   Rapporten tar for seg kjemiske og tekniske prinsipper for regulering av alkalisk tunneldrivevann ved hjelp av CO2-gass. Eventuelle uheldige effekter av CO2-gass for vannmiljøet diskuteres. Metoden blir sammenlignet med ...
  • Rv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer 

   Fjermestad, Halldis; Gundersen, Elisabeth; Hagelia, Per; Moen, Anne Brit; Torp, Malin (Statens vegvesens rapporter;333, Report, 2018-04-26)
   I 2013 fekk Statens vegvesen – Prosjekt Vestoppland løyve til å nyttiggjere alunskifer og annan forureinande svartskifer i samband med masseutskifting av ei myr for bygging av ny Rv. 4 gjennom Gran kommune. I løyvet frå ...