• Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja 

      Thorsteinsen, Rigmor (Statens vegvesens rapporter;331, Report, 2019-06)
      For å bedre fremkommeligheten for tungtransport på Senja ga regjeringen våren 2018 Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en analyse av flaskehalser med forslag til tiltak for fylkesvegnettet på Senja. Det ble lagt opp til ...