• Alternativt tilbud støysvakt tynndekke : rapport Forsknings- og utviklingsarbeid, prosjekt nr. 600740 

   Woldene, Anne Stine; Telle, Roar (Rapport;TEK 060, Research report, 2006)
  • Asfaltutviklingsprosjektet i Telemark (AUT) 

   Telle, Roar; Lofthaug, Jens (Statens vegvesens rapporter;572, Report, 2016-04-28)
   Asfaltutviklingsprosjektet i Telemark (AUT) har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Icopal as (i dag Lemminkäinen). Hovedformålet med prosjektet var å bedre bæreevnen og utvikle funksjonelle og rimelige ...
  • Båttransport av asfalt 2016 

   Telle, Roar (Report, 2016-10-31)
   I 2013 utførte Statens vegvesen et forsøk på Fosen der båttransport av asfalt ble fulgt opp med varmefotografering. Under dette forsøket fulgte Bjørn Hoven fra Statens Vegvesen opp lossing av båt med temperaturmålinger og ...
  • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

   Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
   Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...
  • Kostnadseffektive støytiltak : Spørreundersøkelse og workshop 

   Telle, Roar (Statens vegvesens rapporter;350, Report, 2019-10)
   Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse og workshop, gjennomført på våren 2019 innen FoU-programmet Kostnadseffektive støytiltak. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å ...
  • Miljøeffekter og energireduksjon ved asfaltarbeid : Etatsprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV), 2013-2017 

   Bragstad, Ragnar; Telle, Roar; Senstad, Paul; Veiteknisk Institutt (Statens vegvesens rapporter;319, Report, 2014-08)
   Statens vegvesen bruker mye energi. Både gjennom strøm og fossilt brennstoff. Statens vegvesen har derfor satt i gang et etatsprogram som heter «Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV)». Hensikten med etatsprogrammet ...
  • Mixdesign: asfaltutviklingsprosjektet i Telemark 

   Telle, Roar; Myre, Jostein (Laboratorieserien;87, Research report, 1997-09)
   Asfaltutviklingsprosjektet i Telemark (AUT) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Telemark og Icopal as med støtte fra Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND). Hovedformålet med prosjektet er å bedre ...