• Bylogistikk og brukerbehov 

      Sund, Astrid Bjørgen; Seter, Hanne; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;A27896, Report, 2016-12-09)
      Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. Rapporten beskriver aktørbildet for gods- og varelevering basert på datainnsamling blant offentlige myndigheter og private aktører ...