• Brukerveiledning EFFEKT 6.6 : brukerveiledning 

   Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;356, Report, 2015-02)
   Rapporten viser oppbygging av programmet EFFEKT 6.6 og hvordan dette samvirker med omkringliggende programmer og databaser. Det vises hvordan et prosjekt modelleres i EFFEKT med innlegging av data. Videre vises og forklares ...
  • Brukerveiledning GS-EFFEKT 6.6 

   Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;357, Report, 2015-02)
   Rapporten viser hvordan et prosjekt for gående og syklende modelleres i EFFEKT med innlegging av data. Videre vises og forklares utskrifter og beregningsresultater.
  • Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6 

   Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;358, Report, 2015-02)
   EFFEKT 6.6 er bygget opp av en rekke moduler som bl.a. beregner kjørefart, drivstofforbruk, ulykker, vedlikehold, fergebehov, miljøkonsekvenser og konsekvenser ved stenging av veg utsatt for skred. Rapporten dokumenter ...
  • Utvikling av eksisterende veger 

   Ellingsen, Håvard; Løvø, Jimmy (Master thesis, 2009)
   Denne rapporten omhandler temaet utvikling av eksisterende veger. På grunn av små bevilgninger, samt behovet for å utbedre eksisterende veger, har Statens vegvesen sett et behov for å utvikle en egen standard for utbedring ...