• Dynamic buckling of end anchored floating bridges 

      Storheim, Ørjan; Østby, Ingvild Kristine Haug (Master thesis, 2018-06)
      Styresmaktene i Noreg har planlagd ein ferjefri stamveg langs vestkysten av Noreg frå Kristiansand til Trondheim, dette prosjektet er ferjefri E39. I dette prosjektet er det planlagd ei bru over Bjørnafjorden. Brua er ei ...