• Utbedring av E14: med fokus på varig og sikker veg 

      Sæther, Jonas; Stensland, Ole Martin (Bachelor thesis, 2015)
      Vi har analysert eksisterende veg, både med tanke på geometri og teknologi. Hjelpemidler som er brukt til dette er blant annet ViaPhoto, NVDB, oppgravingsprøver, bæreevnemålinger, forprosjekt fra Asplan Viak, PMS2010 og ...