• Vind-indusert respons av flytende hengebro over Sulafjorden 

      Stensbak, Sindre (Master thesis, 2016)
      Ferjefri E39 er et ambisiøst prosjekt som i dag er i en utredningsfase for å se på mulige konsepter som kan gjøre prosjektet realisert. Denne oppgaven tar for seg den dynamiske vindlasten som virker på en flytende hengebro, ...