• Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km2 

      Stenius, Seija (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;2013:66, Research report, 2013-10-14)
      Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, ...