• Fotgjengeres sikkerhet og fremkommelighet ved arbeid på vei i bymessige strøk 

   Statens vegvesen. Region øst (Kurs Sikkerhetsstyring;2008, Student paper, others, 2008)
   Foreliggende oppgave er en obligatorisk del av faget ”Kurs i sikkerhetsstyring” gjennomført høsten 2008. Kurset arrangeres av Statens vegvesen Region øst i samarbeid med NTNU og Sintef.
  • FoU Utvikling av eksisterende veg: Rv. 3 Hovda bru - Strand kirke - Fjeld i Stor-Elvdal kommune 

   Statens vegvesen. Region øst (Evalueringsrapport;2008, Research report, 2008-10-30)
   Som et ledd i å prøve å systematisere og utvikle eksisterende veg, ble det i perioden 2002 – 2004 sett på hele riksveg 3 mellom Kolomoen (xE6) og Ulsberg (xE6) på et overordnet nivå gjennom en forstudie. I Nasjonal ...
  • Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2007 

   PROSAM; Statens vegvesen. Region øst (Prosam-rapport;161, Research report, 2008-03)
   Med utgangspunkt i registreringer for september 2006 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på ...
  • Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2007 og 2008 

   Statens vegvesen. Region øst; Oslo kommune, Samferdselsetaten (Prosam-rapport;165, Research report, 2009-01)
   Rapporten sammenstiller resultat for 2007 og 2008 og viser utviklingen i fremkommelighet for bil på 17 ruter i Oslo og Akershus.
  • Godstransport og varedistribusjon i Oslo og Akershus 

   Statens vegvesen. Region øst (Temarapport;2010/105662-001, Research report, 2010-06)
   I stortingsmeldingene om Nasjonal transportplan og Oslopakke 3 fra mars 2009 er det et overordnet mål at framkommelighet for næringstransport skal prioriteres. I dag har godstransport og varedistribusjon samme framkommelighet ...
  • Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 

   Statens vegvesen. Region øst (Prosam-rapport;158, Research report, 2007-12)
   Rapporten kartlegger holdninger til bomringen blant bosatte i Oslo og Akershus i 2007, samt endringer over tid.
  • Vegviser til hovednett for sykkelveger 

   Statens vegvesen. Region øst (Others, 2007)
   Dette lille heftet gir råd og tips for utarbeidelse av hovednett for sykkel i byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere.