• Varoddbrua : sluttrapport 

      Statens vegvesen Vest-Agder (Report, 1994)
      Siden 1956 har Varoddbrua stått sterkt i bevisstheten hos sørlendingen. Dens form griper sterkt inn i landskapet omkring Topdalsfjorden, samtidig som bruas evne til å avvikle trafikk berører mange mennesker. Byggefasen ...