• Anvendelse av reparasjonsmetoden fiberduk mettet med bitumen mot tverrgående refleksjonssprekker 

   Adib, Sharmaerke Hussein; Adib, Shafici Hussein (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven ved OsloMet-storbyuniversitetet ble det gitt i oppgave av Statens vegvesen å dokumentere teorien bak og erfaringen med reparasjonsmetoden fiberduk mettet med bitumen for tverrgående refleksjonssprekker ...
  • Digitale verktøy for samhandling i vegprosjekter 

   Arlien, Gjermund; Grini, Håkon; Hultin, Ola Lønnkvist (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgavens formål har vært å kartlegge hvordan digitale samhandlingsverktøy kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser mellom byggherre og entreprenør under produksjonsfasen i et vegprosjekt. Det har blitt sett på ...
  • Fylkesvis kartlegging av alléer 

   Statens vegvesen Region øst (Dataset, 2016)
   Tradisjonen med alléer langs norske veier har det til nå vært satt lite fokus på. Behovet for kartlegging, utarbeiding av veiledningsmateriell og kompetanseheving er stort for Statens vegvesen og andre veiholdere - både ...
  • Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2003 

   Statens vegvesen Region øst (Prosam-rapport;109, Research report, 2003-12)
  • Støy og lokal luftforurensing i Oslo og Akershus 

   Statens vegvesen Region øst; Fyhri, Aslak; Foslie, Ellen; Naper, Helge Gidske (Report, 2010-06)
   Temarapport om Støy og lokal luftforurensning inngår i Statens vegvesen Region østs arbeid med en Veg- og gatenettstrategi for Oslo og Akershus. Strategien skal beskrive Statens vegvesens bidrag til en målrettet areal- og ...
  • Støyskjermer : idékatalog : eksempler fra Oslo og Akershus 

   Statens vegvesen Region øst (Report, 2008-12)
   For å dempe støybelastningen fra trafikken har Statens vegvesen utført en rekke støyskjermingstiltak langs våre veger. Dessverre er det stadig flere situasjoner som krever støyskjerming, og det er viktig å få til gode og ...
  • Utbedring av Krogstad bru : Samfunnsøkonomisk analyse 

   Thanke, Ilja-Lucas; Ekseth, Lasse; Aakervik, Ingvill (Bachelor thesis, 2018)
   Som del av Østfold Fylkeskommunes brufornyingsprosjekt skal Krogstad bru i Råde Kommune utbedres. Statens vegvesen, i samarbeid med COWI, er i gang med forprosjektet til dette utbedringstiltaket. I denne oppgaven har ...