• Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
   Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
  • På linje med Vegdirektoratet 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1988)
   Dette er en brosjyre laget til nytilsatte i Vegdirektoratet med opplysninger om etaten.