• Kartlegging av tømmervogntogs totalvekt gjennom brukt av ATK-punkter 

      Solheim, Tor Andreas Blom (Master thesis, 2021-06)
      Denne masteroppgaven har forsøkt å benytte punkter for automatisk trafikkontroll (ATK) til å hente ut vektdata fra tømmervogntog. Informasjon om vekter som kjøretøy opererer med har verdi ved planlegging av veger, samt ...