• Effekter av veisalting på fytoplankton i veinære innsjøer lang E134 

      Snildal, Jens Magnus (Master thesis, 2014-05-15)
      Mange norske innsjøer opplever en økning i kloridkonsentrasjoner som følge av veisalting. Denne tilførselen kan påvirke ferskvannsorganismene direkte og indirekte, f.eks. gjennom endringer i sirkulasjonsmønster i innsjøene. ...