• Organisering av prosjekter: Sveits 21.-25. september 2016 

      Smidesang, Rune; Jenshus, Roger (Report, 2017-05)
      –Hvordan Impleniaorganiserer og gjennomfører sine prosjekt? –Hvordan Impleniasamarbeider med byggherren? –Hvordan Impleniasamarbeider med konsulentene? –Samspill mellom entreprenør, byggherre og konsulenter sett fra ...