• FoU Indre Romsdal 

      Nillssen, Kine SINTEF; Skoglund, Kjell Arne SINTEF (Statens vegvesens rapporter;325, Report, 2013-09)
      Hensikten med forsøket var å dokumentere mulig sammenheng mellom et kjøretøys bremselengde og dekkenes gummihardhet (shore-verdi). I forsøket ble det brukt to like lastebiler og to like personbiler. En lastebil og en ...