• ITS-strategi for Statens vegvesen : Revisjon 2012 

      Christiansen, Ivar; Boag, Kjersti; Ruud, Cathrine; Trondsen, Jacob; Skjetne, Eirik (Statens vegvesens rapporter;179, Report, 2012-12)
      Vi trenger nye virkemidler som er effektive og treffsikre i forhold til våre hovedmål for trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og tilgjengelighet. De klassiske virkemidlene som kapasitetsutbygging må suppleres med nye ...