• KVU Oslo-navet: Behovsanalyse 

      Homleid, Tor; Skjelvik, John Magne; Reinvang, Rasmus; Heieraas, Thora; Nordang, Edel H. (Research report, 2015)
      Behovsanalysen er den første av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for behov knyttet til transportsystemet i hovedstadsområdet. Det gis også en beskrivelse av dagens situasjon, samt en kartlegging av ...