• Bylogistikk og brukerbehov 

   Sund, Astrid Bjørgen; Seter, Hanne; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;A27896, Report, 2016-12-09)
   Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. Rapporten beskriver aktørbildet for gods- og varelevering basert på datainnsamling blant offentlige myndigheter og private aktører ...
  • Evaluation Outcome Report 

   Seter, Hanne; Arnesen, Petter (NordicWAy;2017/M30_NO4, Report, 2017-12)