• Trafikantens opplevelse : teori og metode 

      Selberg Arkitektkontor As. (Report, 2005-12)
      Hensikten med prosjektet er å utvikle tenkning og planlegging av og i vegers omgivelser - som egenverdi av opplevelse, men ikke minst med tanke på å gi trafikanten stimuli for å motvirke tretthet, sløvhet og i verste fall ...