• Characteristics of fatal road crashes involving unlicensed drivers or riders: Implications for countermeasures 

   Sagberg, Fridulv (Journal article, 2018-04)
   Drivers or riders without a valid license are involved in 10% of fatal road crashes in Norway. This was shown by an analysis of data from all fatal crashes in the period 2005–2014. A literature review shows that unlicensed ...
  • Dødsulykker ved kjøring uten førerett 

   Sagberg, Fridulv (TØI rapport;1529/2016, Report, 2016-11)
   Mer enn hver tiende dødsulykke i trafikken skjer med en fører uten førerett eller som kjører et stjålet kjøretøy. Dette ble påvist ved en analyse av alle dødsulykker i Norge i perioden 2005-2014. Gjennomgang av internasjonal ...
  • Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t 

   Sagberg, Fridulv; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1462/2016, Report, 2016-01)
   Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn ...
  • Miniscenario: Påbud om restriktive kjøretøytiltak 

   Sagberg, Fridulv (TØI rapport;1579/2017, Report, 2017-07)
   Rapporten beskriver et scenario som innebærer påbud om at alle nye motorkjøretøy utstyres med systemer som hindrer kjøring under påvirkning av alkohol, kjøring over fartsgrensen og kjøring uten førerett. Om et slikt påbud ...
  • Slutt på lidenskapen? Endringer i førerkortandel og bilbruk blant ungdom 

   Nordbakke, Susanne; Sagberg, Fridulv; Gregersen, Fredrik (TØI rapport;1477/2016, Report, 2016-03)
   Formålet med prosjektet var å undersøke utviklingen i andel med førerkort i gitte alderskohorter og hvordan den observerte nedgangen i førerkortandel har virket inn på bilbruk og trafikksikkerhet. Analyser basert på ...