• Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by 

   Sørensen, Michael W. J.; Hanssen, Jan U. (TØI rapport;1163/2011, Report, 2011-09)
   Formålet har vært å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utvikle en metode for helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by og komme med innspill til en slik metode. Vi mener det vil være en fordel å supplere de ...
  • Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss 

   Sørensen, Michael W. J. (TØI rapport;1068/2010, Report, 2010-04)
   Formålet har vært å sammenfatte utenlandske effektstudier av seks oppmerkingstiltak for sykler i bykryss og et for fotgjengere med hensyn til tiltakenes effekt på sikkerhet, trygghet, mobilitet, atferd og holdninger. ...