• Grunnboringsutstyr 1960-2000 

      Flaate, Kaare; Frydenlund, Tor Erik; Hagberg, Knut; Ruistuen, Hans; Rygg, Nils; Solberg, Cato (Teknologirapport;2550, Research report, 2009-01-26)
      Rapporten gir en oversikt over utvikling av grunnboringsutstyr for bruk i Statens vegvesen i perioden 1960 til 2000. Bakgrunnen er et ønske om å få dokumentert utviklingsarbeidet og resultatene slik at utstyr og dokumenter ...