• Restaurering av artsrik engvegetasjon i vegkanter 

      Auestad, Inger HISF; Rydgren, Knut HISF (Statens vegvesens rapporter;351, Report, 2014-12-19)
      Denne rapporten omfatter utprøving av metoder for etablering av lettstelt, artsrik og opplevelsesrik vegkantvegetasjon. Fire ulike metoder for økologisk restaurering av vegkantvegetasjon (såing, høypålegging med hard og ...