• Forprosjekt - Fv.841: Ringvålvegen gang- og sykkelveg 

      Bjerke, Magnus; Rosting, Sindre; Malm, Eirik (Bachelor thesis, 2015)
      En ny gang- og sykkelveg fra Ringvålvegen fra like vest for Hestsjøen til der Tunellvegen krysser Ringvålvegen er prosjektert. Vegen som går her er stedvis uoversiktlig og trafikksikkerheten for myke trafikanter er dårlig. ...