• Sluttrapport : Rassikringsforum 

      Rostad, Harald (Intern rapport;2183, Report, 2000)
      Vegdirektoratet opprettet i brev av 22. februar 1999 et rassikringsforum for ”bedre å koordinere, prioritere og evaluere rasfare og rassikringsprosjekt”. Hovedoppgaven til rassikringsforum er: • Definere rasutsatt ...