• Årsaker til kø : Case E18 vest for Oslo 

      Marstein, Anne; Rolland, Siri (VD rapport;9, Report, 2011-02)
      Hvor lenge køen i rushtid varer om morgenen har stor betydning for hvor mye næringslivets transportkostnader blir påvirket. Når køen først er der, reduseres avviklingen og køene vokser. Prosjektet studerer inngående hvordan ...