• Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 1 : Kameraovervåking av faunapassasjer og elgens områdebruk på Øvre Romerike 

   Roer, Ole; Rolandsen, C. M.; Meland, M.; Gangsei, L.E.; Solberg, E.; Van Moorter, B.; Panzacchi, M.; Kastdalen, L. (Statens vegvesens rapporter;361, Report, 2018-05-08)
   Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...
  • Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 2 : Effekter av inngjerdede traffikårer på forflytning og arealbruk hos elg 

   Kastdalen, Leif; Roer, Ole; M. Milner, Jos (Statens vegvesens rapporter;316, Report, 2018-05-25)
   Denne rapport analyserer 1) betydningen av ulike faktorer på funksjonaliteten til faunapassasjer og 2) i hvilken grad inngjerdede trafikkårer hemmer elgens forflytning og arealbruk. En statistisk modell er utviklet som gir ...
  • Elgprosjektet i Akershus - Kortrapport 

   Roer, Ole; Rolandsen, Christer M.; Meland, Morten; Gangsei, Lars Erik; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Milner, Jos M.; Solberg, Erling (Statens vegvesens rapporter;102, Report, 2018-05)
   Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...