• Autonom feiemaskin - Kongsberg 

   Roche-Cerasi, Isabelle (SINTEF rapport;2021:00277, Report, 2021-05-03)
   I samarbeid med By&Lab sin ITS-pilot: Tilstandsregistrering og drift- og vedlikehold av gang og sykkelveger ved bruk av oppkoblede og autonome maskiner og FoU-programmet BEVEGELSE, ble en selvkjørende feiemaskin testet på ...
  • A feasibility study for road and weather information and variable speed limits 

   Foss, Trond; Roche-Cerasi, Isabelle; Arnesen, Petter (TØI rapport;SINTEF rapport A27878, Report, 2016-12)
   The report describes the different types of weather and road information systems in Finland, Denmark, Sweden, Iceland, Austria, Germany, Canada and USA
  • Tåleevne og fart 

   Roche-Cerasi, Isabelle; Jonsson, Thomas (SINTEF rapport;A25575, Report, 2013-11-30)
   Fotgjengere er de mest sårbare trafikanter i byer med komplekse trafikkforhold, og unge og eldre er spesielt sårbare når de går i et slikt risikofylt miljø. De har høyere risiko for å bli alvorlig skadd dersom de blir ...