• Den fjerde faktor - Sosiale medier, ungdom og trafikksikkerhet 

   Moe, Dagfinn; Roche‐Cerasi, Isabelle; Kummeneje, An‐Magritt; Brandtzæg, Petter Bae; Skjuve, Marita (SINTEF rapport;2018:00879, Report, 2018-09-03)
   Prosjektet er knyttet til programmet Bedre sikkerhet i trafikken (BEST) som er et FoU-program i regi av Statens vegvesen. Statens vegvesen står overfor mange utfordringer med hensyn til effektiv og riktig bruk av sosiale ...
  • Miniscenario: sikre skoleveger 

   Roche‐Cerasi, Isabelle (SINTEF rapport;2018:00643, Report, 2018-06-13)
   I denne rapporten har SINTEF foreslått et miniscenario relatert til sikre skoleveier. Senarioet beskriver alternative trafikksikkerhetstiltak for skoleveier basert på data samlet fra flere datakilder hos Statens vegvesen ...