• Armering av vegdekker i Norge 1960 - 2005 

   Refsdal, Geir (Teknologirapport;2462, Research report, 2006-05-10)
   Vegdirektoratet, Strategigruppe asfalt og vegoppmerking, nedsatte i mai 2005 en arbeidsgruppe med representanter for alle regioner for å samle inn erfaringer om strekninger som har vært asfaltarmert. De registrerte strekninger ...
  • Dekkestrategi 2007 for Statens vegvesen, Region øst 

   Berntsen, Geir; Myre, Jostein; Refsdal, Geir (Teknologirapport;2491, Research report, 2007-05-23)
   Region øst har de senere årene fått god oversikt over dekkelevetider og kostnader for ulike dekkealternativer. Kobling av disse opplysningene har gitt bedre grunnlag for optimalisering av dekkevalgene, og bruk av de ...
  • Ekspandert polystyren i vegbygging : vegbygging med superlette byggeklosser i en historisk sammenheng 

   Aabøe, Roald; Frydenlund, Tor Erik; Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;603, Report, 2019-08)
   Rapporten er en historisk gjennomgang av denne norskutviklede metoden med bruk av ekspandert polystyren som vegbyggingsmateriale.
  • Flommen på Østlandet i juni 1995 

   Oset, Frode; Refsdal, Geir; Knutson, Åsmund; Vaslestad, Jan; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;nr. 1828, Research report, 1995-12)
   I månedskiftet mai/juni ble Østlandsområdet rammet av flom. Den gjorde seg mest gjeldende i Glomma og Gudbrandsdalslågen med sideelver, og det var særlig Oppland og Hedmark fylker som ble rammet.
  • Frostsikring med skumglassgranulat: forsøk på fv. 133 i Sigdal i 1998 

   Voldseth, Svein; Refsdal, Geir; Statens vegvesen Buskerud (Laboratorieserien;103, Research report, 2000-04)
   Rapporten omhandler frostsikring med skumglassgranulat på fv. 133 i Sigdal, Buskerud, høsten 1998. Dette er en veg som har mye telehiv. Frostsikringen er utført på 4 delstrekninger på tilsammen 205 m. Frostsikringen er ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Strategi for vegdekker i Region øst - 2012 

   Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;106, Report, 2012-05)
   Strategiplanen beskriver hvordan Dekkeprosjektet i Region øst går frem for å velge kostnadseffektive og miljøvennlige vegdekker som gir tilfredse brukere. Rapporten viser nødvendige budsjettbehov, både for å opprettholde ...