• KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Støy og vibrasjoner 

      Jahnsen, Dag L.; Rasten, Elin (Research report, 2015)
      Dette notatet omhandler støy- og vibrasjonsforhold og har til hensikt å belyse eventuelle forskjeller og/eller likheter mellom ulike konseptalternativ med hensyn til støy og vibrasjoner. Vurderingene vil være grunnlag for ...