• KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Konsekvenser i anleggsfasen 

   Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
   Anleggsfasen av prosjektet forventes å få betydelig negative konsekvenser for omgivelsene i samtlige utbyggingskonsepter. K2 og K4 ser ut til å ha noe flere negative konsekvenser for omgivelsene sammenlignet med K1 og K3. ...
  • KVU Oslo-navet: Mål og krav 

   Rasmussen, Ingeborg; Heieraas, Thora (Research report, 2014)
   Mål og krav-dokumentet er den andre av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. I dette dokumentet redegjøres det for målene med tiltaket som prosjektet skal anbefale, samt hvilke krav som må være oppfylt for at målene med ...
  • KVU Oslo-navet: Samfunnsøkonomisk analyse: Vedlegg til konseptanalysen 

   Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Hansen, Vibeke Wøien; Skjeflo, Sofie Waage; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
   Denne rapporten er et vedlegg til KVU Oslo-Navets delrapport fire, Konseptanalyse. Dokumentet inneholder analyse av trafikale konsekvenser og av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av konseptene K1-K4.