• Modellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUN 

      Røys, Kristoffer Åsen (Master thesis, 2015)
      SIDRA INTERSECTION er en trafikkmodell som lenge har blitt brukt for å vurdere kapasitetsog avviklingsforhold i enkeltstående vegkryss. I versjon 6.0 ble programmet utvidet til også å kunne modellere vegnettverk. Denne ...