• Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2014 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;418, Report, 2015-09-02)
   Denne rapporten oppsummerer dødsulykkene i trafikken i Region midt for 2014. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som skjedd, på hvilket vegnett og årsaker til ulykkene. Det er også beskrevet litt om ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2016 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;445, Report, 2017-09-01)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2016. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse: Region midt 2015 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;416, Report, 2016-08-31)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2015. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...