• Parallell regulering og prosjektering i vegprosjekt 

      Røren, Jon-Ove Liaset (Master thesis, 2017)
      Gjennom signal frå nøkkelpersonar i Vegdirektoratet og Statens vegvesen vart det klart at det er rom for forbetringar og innovasjon i dagens vegplanleggingspraksis. Det er mellom anna derfor interessant å sjå nærmare på ...