• KVU Oslo-navet: Byutvikling og bymiljø: Vedlegg til konseptanalyse 

   Pedersen, Elisabeth Flønes (Research report, 2015)
   Dette vedlegget danner grunnlag for Delrapport 4 Konseptanalyse. Det redegjør for sammenhengen mellom byutvikling, transportsystem og bymiljø samtidig som det gir et byplanfaglig grunnlag for utviklingen og analysen av ...
  • KVU Oslo-navet: Sykling og gåing i konseptene: Vedlegg til Konseptanalyse 

   Lindseth, Marit Synnes; Pedersen, Elisabeth Flønes (Research report, 2015)
   Sykling og gåing i konseptene er et vedlegg til KVU Oslo-Navets Konseptanalyse. Dette er en temarapport som beskriver på hvilken måte sykling og gåing kan inngå i konseptene som er analysert i prosjektet. Det beskrives ...