• FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

      Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;865, Report, 2022-09)
      FoU-programmet Bedre bruvedlikehold ble gjennomført i perioden 2017-2021. Programmet har bestått av 4 prosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Rehabilitering av ...