• Monitorering av deformasjoner i fjell ved bruk av totalstasjon og laserskanner 

      Otterstad, Caroline; Tøsse, Maiken; Kronstad, Hanne Ask (Bachelor thesis, 2016)
      Skred er den naturhendelsen som har ført til størst økonomisk tap og flest tap av liv i Norge. For å forebygge skader ved skred blir ustabile fjellpartier kartlagt og overvåket. Det er tidligere forsket på monitorering ...